Professionele achtergrond

Psychotherapeute, Erkend Supervisor en Leertherapeut, trainer
Erkend LightBody–teacher (erkend door Luminessence USA)
Opleiding Systeem- en Communicatietheorie
Opleiding Gestalttherapie
Opleiding Contextuele therapie
Opleiding Familie- en organisatieopstellingen
Externship EFT (Emotionally Focused Couple Therapy, partnerrelatietherapie)
Vervolmakingscursussen Systeem-/Gestalt-/Contextuele therapie/Familie- en organisatie-opstellingen
Scholingen in : Psychodrama, Eutonie, NLP, Focussing, Leiding geven, Supervisie en intervisie- begeleiding, Oplossingsgericht werken, Somatic Experiencing (P. Levine), e.a.
Opleidingen Meditatie Awakening Your Light Body + teacher opleiding en permanente verdere scholing via vervolmakingscursussen
Opleidingen Level 1 en 2 aan de Oneness University India
Ervaring in Hoger Onderwijs en Postgraduaat Volwassenenonderwijs, Psychiatrie en Palliatieve thuiszorg
Leertherapeut in de 4-jarige opleiding en freelancemedewerker Leren over Leven vzw tot 2017

Lidmaatschap

BVRGS en EFTA
NVAGT, VBEGP en EAGT
EFT Netwerk Nederland
Alter-Psy
Tevens lid van VCW tot en met 2011
Vertrouwenspersoon NVAGT – kamer voor Ethische Vraagstukken, van 2003 tot mei 2011.
Erkend supervisor en leertherapeut bij NVAGT
Erkend supervisor bij BVRGS

Klik hieronder om meer over mij te weten te komen…

Persoonlijke achtergrond

Verschillende factoren vormden me tot wie ik ben: Door de geschiedenis en samenstelling van het gezin waarin ik werd geboren, was ik al snel vertrouwd met het nemen van verantwoordelijkheid en met zorg verlenen op psychologisch vlak.
Mijn eigen talenten, noden en gevoeligheden prikkelden me tot verdieping en tot stilstaan bij dingen. Verliessituaties van gezinsleden en eigen verliessituaties, werden hierdoor uitnodigingen om stil te staan bij mijn eigen leven en bij mijn levensdoel… Het aanzien van lijden stimuleerde me om te gaan kijken naar de eigen kracht in mensen…

“Elke parel heeft het lijden van de oester als kern.”
Rumi, Perzisch dichter 13de eeuw

In mijn beroepsleven ondernam ik een zoektocht in de zovele manieren van kijken naar mensen en naar het leven. Ik volgde opleidingen vanuit verschillende stromingen. Zoveel verschillende invalshoeken om mensen te helpen…
In mijn werk blijf  ik nog steeds leergierig naar datgene wat mensen vrijer en krachtiger maakt… Eigen levenservaringen, cliënten en cursisten, herinneren me er regelmatig aan om ook nederig te blijven. Zelfs met alle kennis en wijsheid als leraar en therapeut, blijf je kleiner dan het leven…

Vanuit mijn belangstelling voor ‘zingeving’ verkende ik  het spirituele landschap. Niet om de werkelijkheid te ontvluchten, wel om zonder zweverigheid richting te geven aan mijn leven en de essentie daarin. Meditatie bracht me wat ik zocht. De eerste jaren wilde ik die wijze van mediteren nog begrijpen, wat me helemaal niet lukte. Ik leerde het rationele te overstijgen en kwam zo bij Liefde en bij een doorvoeld Weten.

“Kennis geeft je de mogelijkheid om dingen te begrijpen en te plaatsen.
Meditatie geeft je de mogelijkheid om in wijsheid te handelen.”
Lieve Talloen

De materie van deze meditatieve richting is zo buiten-gewoon en zo rijk dat ik als het ware niet anders kon dan ook meditatieleraar te worden om die rijkdom te kunnen doorgeven…
Meditatie heeft een enorm impact gehad op mijn werken met mensen. Alert zijn voor wanneer ik denk te weten wat het resultaat moet zijn, voor wanneer ik geneigd ben iets te etiketteren. Door zuiver fenomenologisch waarnemen in contact met je cliënt kan je bij onvermoed potentieel komen. Meditatie leert je namelijk je idee los te laten over hoe iets zou moeten zijn, je denken over iets in termen van goed/slecht. Je wordt er getraind om te focussen en naar een zuiver fenomenologisch en energetisch waarnemen te gaan.
Meer info over mijn meditatiecursussen: www.lievetalloen.be

Voor het coachings-, trainings- en therapeutisch werk put ik vooral uit die bagage die mensen bewuster maakt en terugbrengt bij hun eigen kracht en stuurkracht. Het leven brengt ons regelmatig in nieuwe fases, zet ons voor nieuwe uitdagingen. Ik help mensen onvoldoende als ik hen alleen benader als slachtoffer van de omstandigheden. Een buitenwereld, en wat uiterlijke omstandigheden met je doen, heeft invloed. Toch is dit niet alleen iets van buiten jezelf. Je kan die omstandigheden ook aannemen als een uitnodigende spiegel voor iets wat in jou kan ontwikkeld worden. Zo word je ook rijker en krachtiger om met je leven om te gaan.

In mijn werk wil ik me voortdurend de vraag blijven stellen: Met welke inhoud en met welk eigen handelen bereik ik iemand in zijn hoogste potentieel?

Accent op ervaringsgericht werk

Theorie en kennis zijn belangrijk om betekenis en richting  te kunnen geven aan wat ik bij mijn cliënt hoor en zie.
De verschillende gevolgde therapeutische opleidingen waren telkens ook een uitnodiging om me in de stoel van de cliënt te zetten. Dan kon ik ‘aan den lijve’ ervaren wat bij mij werkte, wat me krachtiger maakte en wat me verzwakte. Zelf cliënt/hulpvrager zijn is een zeer belangrijke leerschool…
Datgene wat iemand krachtiger maakt heeft één belangrijk kenmerk: het geeft recht aan een eigen Weten dat voordien nog onbewust was en nu bewust kon ervaren worden. Dit geeft telkens het  zelfvertrouwen dat je dat in jou ter beschikking hebt, en dat je er op kan terugvallen telkens je dat nodig hebt.
Ik ben dus minder afhankelijk van de therapeut. Ook in probleemsituaties heb ik mijn eigen hulpbronnen…

Louter praten en inzichten of kennis doorgeven houdt voor mij het risico in dat ik van mijn cliënt macht (kennis als macht) krijg of neem. Het risico dat ik daardoor de verbinding verlies met de eigen kracht van mijn cliënt.

Tegelijkertijd is de persoon van de therapeut juist wel belangrijk voor een cliënt. Het  mogen ervaren van diens respect en oprechte betrokkenheid, van iemand die niet alleen een rol speelt maar zich ook als mens durft laten raken en laten zien…

Het E.W. vraagt van mij dat ik volledig aanwezig ben en al mijn zintuigen inzet (om de cliënt en mezelf gewaar te zijn) zodat ik een respectvol klankbord kan zijn..
Het Weten groeit in de verbinding, in het samenspel therapeut-cliënt. Dit is een ander soort relatie, waar beiden nieuwsgierig zijn en groeien. In het Erv. W. zijn de voor mij levensnoodzakelijke kwaliteiten verenigd van ‘Aanwezigheid bieden’, van ‘Liefde’ en ‘Bewustzijn’.

Doelgroep: professionele hulpverleners met bezieling

Mijn aanbod is vooral gericht naar ‘mensenwerkers’, vanuit de overtuiging dat de zorgsector en de cliënten van de zorgsector alle baat hebben bij het welzijn van de therapeut of hulpverlener. Welzijn gaat namelijk samen met het ontdekken en cultiveren van je talenten, én met het uitbouwen van een vruchtbare grond voor die talenten. Er bestaat geen mooier geschenk voor cliënten en zorgbehoevenden dan deskundige zorg te mogen krijgen van bezielde en vreugdevolle mensen… Ik verwijs hierbij naar een gekend citaat uit onze christelijke traditie: een passage uit : 1 Kor.13,1-3

‘al ken ik alle geheimen en alle wetenschap,
al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet:
als ik de liefde niet heb, ben ik niets.’

Liefde is iets anders dan ‘lief zijn’. Liefde vraagt authenticiteit en stabiliteit, de moed om wat beschadigend is te begrenzen en om waarden te beschermen. Mensenwerkers die zo dragend zijn voor mensen, hebben het ook nodig van zich gedragen te weten, van de kennis en de tools aangereikt te krijgen die hen steunt om hun bezieling en deskundige betrokkenheid tot uitdrukking te kunnen brengen.

Mijn focus: therapeuten en hulpverleners in contact te brengen met de expert in zichzelf

De jarenlang verworven professionele bagage en ervaring wil ik doorgeven. Ik geniet ervan om vanuit die tool-box telkens datgene te kunnen putten dat passend kan zijn voor die hulpverlener/cursist of organisatie.