Professionele achtergrond

Psychotherapeute sinds 1987, Erkend Supervisor en Leertherapeut, trainer
Erkend LightBody–teacher, meditatieleraar, sinds 1997, (erkend door Luminessence USA)
Opleiding Systeem- en Communicatietheorie
Opleiding Gestalttherapie
Opleiding Contextuele therapie
Opleiding Familie- en organisatieopstellingen
Externship EFT (Emotionally Focused Couple Therapy, partnerrelatietherapie)
Vervolmakingscursussen Systeem-/Gestalt-/Contextuele therapie/Familie- en organisatie-opstellingen
Scholingen in : Psychodrama, Eutonie, NLP, Focussing, Leiding geven, Supervisie en intervisiebegeleiding, Oplossingsgericht werken, Somatic Experiencing (P. Levine), e.a.
Recentste scholingen: Methodieken van lichaamsgericht en ervaringsgericht werken, Brainspotting, Polyvagaal Theorie
Opleidingen Meditatie Awakening Your Light Body + teacher opleiding en permanente verdere scholing via vervolmakingscursussen
Opleidingen Level 1 en 2 aan de Oneness University India
Ervaring in Hoger Onderwijs, Postgraduaat Volwassenenonderwijs, Psychiatrie en Palliatieve thuiszorg
Leertherapeut in de 4-jarige therapie-opleiding en freelancemedewerker Leren over Leven vzw tot 2017

Lidmaatschap

BVRGS en EFTA
NVAGT, VBEGP en EAGT
Contextuele Actie Vlaanderen
EFT Netwerk Nederland
Alter-Psy
Tevens lid van VCW tot en met 2011
Vertrouwenspersoon NVAGT – kamer voor Ethische Vraagstukken, van 2003 tot mei 2011.
Erkend supervisor en leertherapeut bij NVAGT
Erkend supervisor bij BVRGS

Wie ben ik, hoe werk ik

Over mezelf

Over mezelf

Tijdens mijn opgroeien was ik al snel vertrouwd met het nemen van verantwoordelijkheid en met zorg verlenen op psychologisch vlak. Diepgang en stilstaan bij dingen pasten toen in mijn situatie, maar ook nu passen ze bij wie ik ben. Het aanzien van lijden en eigen gevoeligheid stimuleerde me om te gaan kijken naar de eigen kracht in mensen…

Elke parel heeft het lijden van de oester als kern.
                                                                              Rumi, Perzisch filosoof en dichter 13de eeuw

 
Leergierigheid is mijn belangrijke drijfveer. Er zijn zoveel manieren van kijken naar mensen en naar het leven. Ik blijf geboeid verkennen en onderzoeken wat mensen vrijer en krachtiger maakt. Ik volgde opleidingen vanuit verschillende stromingen. Zoveel verschillende invalshoeken om mensen te helpen…
Hoe groter mijn kennis en wijsheid als leraar en therapeut, des te meer wil ik mijn hoofd buigen voor het leven dat veel groter is en dat zoveel kan brengen.

Vanuit mijn belangstelling voor zingeving verkende ik het spirituele landschap. Meditatie bracht me wat ik zocht. Ik leerde het rationele te overstijgen en kwam zo bij mildheid en liefde, bij een intenser gewaarzijn en een doorvoeld weten.

Hoe werk ik

Hoe werk ik

Door de verschillende gevolgde therapeutische opleidingen kon ik me telkens ook in de stoel van de cliënt zetten. Dan kan ik ‘aan den lijve’ ervaren wat bij mij werkt, wat me krachtiger maakt en wat me verzwakt. Zelf cliënt/hulpvrager zijn is een zeer belangrijke leerschool…
Datgene wat iemand krachtiger maakt heeft één belangrijk kenmerk: het geeft recht aan een eigen weten dat voordien nog onbewust was en nu bewust kan ervaren worden.
Een bewustzijn van eigen weten geeft zelfvertrouwen. Als je je eigen weten en je eigen hulpbronnen leert kennen kan je ze namelijk ook inzetten in je dagelijks leven.

De persoon van de therapeut is een belangrijk instrument. Het gaat niet alleen om mijn respect en oprechte betrokkenheid, maar ook om me als mens laten raken en laten zien…
Een eerste kenmerk in mijn manier van werken is het ervaringsgericht werken. Dit vraagt van mij dat ik volledig aanwezig ben en al mijn zintuigen inzet (om de ander en mezelf gewaar te zijn) zodat ik een respectvol klankbord kan zijn..
Het wederzijds weten groeit namelijk in de verbinding, in het samenspel therapeut-cliënt. Dit is een ander soort relatie, een samenwerking waar beiden nieuwsgierig zijn en groeien.

Vertraging is een tweede aspect van mijn manier van werken. Je ontdekt heel wat nieuwe, invalshoeken als je werkelijk luistert naar de stem van je lichaam en de stem van je ervaring.

De traagste weg is de snelste weg
hoe trager de ervaring, hoe meer aandacht bij die ervaring, hoe intenser het effect.

Ik put vooral uit die bagage die mensen bewuster maakt en bij hun eigen stuurkracht brengt.
Je helpt mensen onvoldoende als je hen alleen benadert als slachtoffer van de omstandigheden. Een buitenwereld, en wat uiterlijke omstandigheden met je doen, heeft invloed. Toch is dit niet alleen iets van buiten jezelf. Je kan die omstandigheden ook aannemen als een uitnodigende spiegel voor iets wat in jou kan ontwikkeld worden. Zo word je ook rijker en krachtiger om met je leven om te gaan.

Meditatie heeft een enorm impact gehad op mijn werken met mensen. Het maakt me alert voor snelle interpretatie, voor wanneer ik denk te weten wat het resultaat moet zijn, voor wanneer ik geneigd ben om iets te etiketteren of over iets te denken in termen van goed/slecht.
Door zuiver fenomenologisch waarnemen in contact met je cliënt kan je bij onvermoed potentieel komen. Nog steeds leer ik het idee los te laten over hoe iets zou moeten zijn.

In mijn begeleidings- en trainingswerk blijf ik me voortdurend de vraag stellen:
Met welke inhoud en met welk eigen handelen bereik ik iemand in zijn hoogste potentieel?

 

‘Ook een gemiddeld mens kan een meester van zichzelf zijn en

 is tot meer dan de middelmaat in staat,

maar dat vergt wel het veeleisende besef dat dit niet
vanzelf zal gebeuren en dat niets is wat het zou moeten zijn
[…]
De mens is het eeuwige geschipper tussen potentialiteit en verwezenlijking.
Ieder mens is altijd een project in wording.’

 

                                                                                   Uit ‘ALLMENSCH’ van Alicja Gescinska

Mijn passie

Mijn passie

Als trainer, leertherapeut en supervisor werk ik dikwijls én graag met therapeuten en hulpverleners. Ik geniet ervan om mijn jarenlang verworven professionele bagage en ervaring aan hen door te geven.

Werken met ‘mensenwerkers’ is gewoon mijn passie. Ik ben ervan overtuigd dat de zorgsector en de cliënten van de zorgsector alle baat hebben bij het welzijn van de therapeut of hulpverlener. Welzijn gaat namelijk samen met het ontdekken en cultiveren van je talenten, én met het uitbouwen van een vruchtbare grond voor die talenten.
Er bestaat geen mooier geschenk voor cliënten en zorgbehoevenden dan deskundige zorg te mogen krijgen van bezielde en vreugdevolle mensen…

‘Al ken ik alle geheimen en alle wetenschap,
al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet:
als ik de liefde niet heb, ben ik niets.’

een passage uit : 1 Kor.13,1-3

Liefde is iets anders dan ‘lief zijn’ of een sentiment. Liefde vraagt authenticiteit en stabiliteit, de moed om wat beschadigend is te begrenzen en om waarden te beschermen. Mensenwerkers die zo dragend zijn voor mensen hebben het ook nodig van zich gedragen te weten. Zij verdienen het van die kennis en tools aangereikt te krijgen die hen steunt om hun bezieling en deskundige betrokkenheid tot uitdrukking te kunnen brengen.

Aanbod voor niet-professionals: www.lievetalloen.be

Lees mijn blog op deze pagina.