– Wat mij ook sterk van deze Masterclass bijblijft: mensen brengen bij hun eigen vermogen om processen op gang te brengen, om hun lichaam en emoties naar meer comfort te brengen, om verschillende zaken tegelijkertijd (bv. aangename EN lastige emoties) gewaar te worden en dit te kunnen dragen, zonder overspoeld te worden.

– k heb leren vertragen, stilstaan bij gewaarwordingen, cliënten zelf meer verantwoordelijkheid geven voor hun proces, van het analyseren tot meer ervaren komen in een sessie en dit ook benoemen, erbij blijven zodat cliënten voelen dat ze dit zelf waarmaken, sporen of woorden loslaten die niet passen bij een cliënt en dit ook durven zeggen. Ik voel tenslotte dat ik zelf nog authentieker in mijn werk kan staan door deze manier van werken. Mijn gewaarzijn en dat van de cliënt zijn gelijkwaardig en brengen ons bij wat er echt toe doet.

Ellen Baten
Psycholoog

 

– Door de hulpvraag te formuleren in termen van samen onderzoeken gaat de cliënt meer aan het werk en het beklijft meer. Voorheen ging ik veel meer uit van mijn eigen interpretatie of hypothese en toetste die. Nu ben ik me meer bewust van de vliegensvlugge interpretaties/hypotheses van mezelf en ga ik die niet zo snel benoemen, maar verdiepende vragen stellen die de cliënt bij zijn ervaring brengen, soms nog stuntelig en onwennig, maar ik merk dat cliënten eerst verbaasd zijn en dan aan het werk gaan, in de mate en de manier die bij hen passend is op dat moment. Dit werkt écht empowerend voor de cliënt.

– Ik besteed veel meer aandacht aan de inbedding van hulpbronnen bij cliënten. Het fenomenologisch waarnemen werd opgefrist en het belang daarvan.
Ik merk de noodzaak te oefenen om mijn aandacht te verschuiven van ‘blokkades’ naar ‘positieve shifts’. Ik heb het vertrouwen gevonden in het ontwikkelen van mijn eigen stijl. Ik wil de komende tijd inhoudelijk een integratie maken van mijn bagage én levens- én werkervaring tot hiertoe. Het integrerend werk zoals Lieve dat heeft ontwikkeld, heeft me daarbij zeer geïnspireerd.

– Dank u Lieve T., dank u groepsgenoten, voor deze rijke aanvulling van mijn schatkist, voor jullie presentie, voor het gevoel van verbondenheid, voor het delen en mee-ervaren van kwetsbaarheden en kwaliteiten, voor de oprechtheid, de openheid die ik mocht ervaren, voor de verdieping in mijn werk en mijn leven.

Ann V.

 

– De opleiding heeft me als mens gevoed, en me als therapeut verdieping in mijn weten gegeven, waardoor de mens en de therapeut beter kunnen samenwerken. Het heeft me gesterkt in mijn overtuiging dat je er als therapeut bij gebaat bent om in de eerste plaats als mens aanwezig te zijn in het hier-en-nu.

– Ik waardeer vooral de vanzelfsprekendheid en het gemak waarmee Lieve de groep begeleidt, ons doorheen ons persoonlijke werk loodste en altijd weer verraste met de veelzijdigheid van werkvormen die ertoe doen.

Hilde De Leeuw
Therapeut Interactionele Vormgeving

 

– Ik heb ontdekt wat het brengt als je ervaring zich verdiept. Het doet me beseffen dat ik leef! Waar ik om geef en waar mijn behoeften liggen, wat ik voel en wat ik denk. Ik word hierdoor mijn neigingen en automatische patronen meer gewaar.

Er ontstaat ruimte om het anders te gaan labelen en waar ik heel enthousiast over ben is dat je dan als volwassene ervoor kan kiezen om naast die patronen met andere ervaringen te gaan experimenteren. Ik ben hierin vrijer en ontdek wat ik daar mogelijk mee kan doen.
Dit helpt me om als therapeute des te bewuster aanwezig te zijn voor de cliënt en zijn proces.

– In een zeer veilige omgeving heb ik gewerkt rondom een essentieel en gevoelig thema. Ik heb hier kleine stappen in kunnen zetten die ‘smaken’ naar meer!

– In mijn praktijk geef ik door wat ik verworven heb. Ik zie mijn cliënten meer bij zichzelf thuiskomen. Ze leren steunen op wat ze zelf daarin mogelijk maken, waardoor er meer eigen grond ontstaat.

Rianne de Laat
Contextueel therapeute

 

– Het Jaartraject bracht me verfijning en verdieping van ervaringsgericht werken, een ondergedompeld worden.
Een verdere stap, zowel in het bewuster en dichter bij mezelf staan als in het inzetten van EGW in mijn werk en persoonlijk leven…
Wat ik vooral gevonden heb is herkenning, heel veel herkenning : het ervaringsgericht werken als wandelcoach –Het belang van je eigen pad te vinden in verbinding met jezelf
Ik heb in Lieve een warme persoon ontmoet die breder kijkt dan alleen maar de Masterclass, maar mij op persoonlijk gebied heel waardevolle pareltjes heeft aangereikt..

– Ik waardeer de integratie van verschillende ziens- en denkwijzen, meditaties, therapeutische modellen, opleidingen waardoorheen de eigenheid van Lieve Talloen doorweven zit.
Ik heb enorm veel nieuwe inputs gekregen, maar ook bevestiging van wat er al is. Toch ligt er nu syllabus en nota’s voor mij waar nog zoveel ongelezen (lees onverwerkt) in staat; Het voelt als een schatkistje met mogelijkheden waaruit ik mijn eigen stijl kan aanvullen . Mijn nieuwsgierigheid is gewekt, het is pas begonnen…

Lieve Sebreghts
TriAwandelcoach en NLP Coach bij LiSe Coaching, begeleiding beschut wonen