MASTERCLASS ‘ERVARINGSGERICHT WERKEN’

‘Maak je begeleidingsproces doeltreffender in therapie en coaching.’

Opgelet: voortaan slechts 2-jaarlijks!

Volgende opleiding start in 2020, datum nog nader te bepalen

670

Beleven is iets anders dan weten:

Hoe dikwijls kom je terug van een boeiende studiedag met allerlei nieuwe en verrassende inzichten en na verloop van tijd stel je vast dat die snel verwaterd zijn en je er niets mee gedaan hebt.
Of je cliënt sluit een sessie af met een inzicht dat je hem meegeeft, waar hij jou heel dankbaar voor is. Bij een volgende sessie is hij terug vergeten waarover dat ging en zie je hem hetzelfde gedrag herhalen.

Iets “aan den lijve ervaren” is effectiever om te integreren omdat het beklijft en mogelijk maakt je gedrag te veranderen.

Weten is iets anders dan doen:

Dit proces van ‘ervaren’ is op zich al een boeiende ontdekkingstocht. Je weet nooit vooraf waar het je naartoe leidt, het houdt je wakker en nieuwsgierig. In dat proces kan je nieuwe mogelijkheden en gedrag gaan exploreren, op die manier worden inzicht – voelen – handelen met elkaar verbonden. Je neemt niet een waarheid aan van de ander, maar je onderzoekt en je komt zélf tot inzichten en nieuw gedrag.
Ik heb de ervaring bij mijn cliënten, supervisanten en cursisten dat dit opwindend is en hun levensvreugde activeert, dat dit hun zelfvertrouwen én autonomie ten goede komt, én dat dit ook voor mij als begeleider mijn werk telkens nieuw maakt.
Ik verlies me niet in de inhoud en blijf geboeid het proces van mijn cliënt volgen. Hierdoor kan ik die positie bewaren die ik nodig heb om én warm én alert en sturend te zijn.

Ervaringsgericht werken, hoe leer je dat ?

Niet door er over te praten of te lezen, wel door het zelf mee te maken. . Door te ervaren voel je zelf wat werkt en wat past bij jou Je doet letterlijk ‘ervaring’ op

Voor wie

Voor wie

Voor professionelen die ontwikkelingsprocessen begeleiden bij mensen.
Voor therapeuten, coaches en trainers die hun vaardigheden willen verfijnen en uitbreiden

 • om hun doeltreffendheid én werkvreugde nog te verhogen
 • om bij hun cliënten/cursisten voorbij de ‘inhoud’ te kunnen gaan
 • om een ervaringsproces op gang te brengen dat hun cliënten bij eigen inzichten brengt, zodat die sterker beklijven dan bij het louter ‘praten over’

Inhoud

Inhoud

In deze opleiding leer je aan de hand van:

 • je eigen proces en de processen van je medecursisten
 • oefeningen, experimenten en exploratief huiswerk
 • innerlijke reflectie, geleide fantasie en meditatie
 • uitwisseling en duiding

Je verhoogt je gewaarzijn en je vermogen tot ervaren, zodat je je cliënt ook voorbij de inhoud kan begeleiden.

Je breidt je methodieken uit. Je ontwikkelt een attitude die veiligheid creëert. Je leert vertrouwen te geven aan het tempo en het proces van je cliënt.

Je maakt kennis met verschillende scholingen, met de specifieke inzichten die zij aanreiken om een therapeutisch- of leer- proces te intensifiëren. Je exploreert in een veilig kader wat bij jou past en wat jij je wil eigen maken.

Hierdoor ontwikkel je vrijheid in je manieren van je cliënt te ‘helpen’ zodat je zijn ontwikkelingsproces juist kansen en vertrouwen geeft.

Het vraagt zorg en respect voor jezelf en je bezieling, om deze krachtige professionele positie in te nemen… Daarom ondersteunt deze opleiding je in het ontwikkelen van je zelfzorg.

Op elk van de opleidingsdagen wordt ruimte gemaakt voor je persoonlijk proces én wordt rond een specifiek accent geëxploreerd.

Volgende items komen aan bod:

 • ‘Intake’: Methodieken om iemands hulpvraag te verkennen en te differentiëren tot een passende en werkbare hulpvraag.
 • ‘Creëren van een veilig klimaat. Je cliënt in contact brengen met zijn hulpbronnen’
 • ‘Op gang brengen van een interactieve proces-opbouw via gebruik van je gewaarzijn’
 • ‘Op verschillende niveaus leren luisteren en je ervaringsvermogen uitbreiden’
 • ‘Verruimen van je waarnemingskader, van je “waarheid” en “betekenisgeving” ‘
 • ‘Observeren, waarnemen en luisteren voorbij de inhoud.’ Wat zijn dieperliggende thema’s, waar bevindt je cliënt zich in zijn proces, waar ligt potentieel om te ontwikkelen. Waar ga ik op in en wat laat ik bewust liggen
 • ‘Wat is zoal nodig om je cliënt, met mildheid, tot een bewustzijn te brengen van zijn stuurkracht’
 • Exploreren waar/hoe de uiterlijke situatie van je cliënt zijn innerlijke realiteit weerspiegelt
 • ‘Passende verantwoordelijkheid’. Welke verantwoordelijkheid neem je wel/niet om iemand in zijn hoogste potentieel te bereiken
 • Supervisie + mogelijkheid om in een veilig kader je eigen stijl te exploreren

De meditaties en het persoonlijk werk zijn gericht op de hulpverlener als persoon, om in sommige gebieden van je werk of je leven meer comfort en mededogen te ontwikkelen. Je maakt kennis met geleide fantasie.

Aandacht geven aan je thema’s  in een groep van respectvolle collega’s hulpverleners/ therapeuten die je een klankbord kunnen bieden, geeft bovendien een grote meerwaarde…

Meerwaarde voor jou als hulpverlener:

Meerwaarde voor jou als hulpverlener: 

 • je werkt kwalitatiever met je cliënten en intensifieert het begeleidingsproces
 • je kan beter waarnemen wat je cliënt doet met wat je aanbiedt
 • je komt tot meer tast- en toets-bare resultaten omdat je cliënt zelf mee exploreert
 • je cliënt ontwikkelt meer zelfvertrouwen door die ‘ervaring’
 • in je begeleidingswerk ervaar je  meer nieuwsgierigheid, verwondering, werkvreugde en vrijheid
 • je komt tot passende verantwoordelijkheid, in sàmenwerking met je cliënt als co-therapeut

Je leert als cursist door de werkwijzen zelf te ervaren. Door het ervaringsgericht werken met jouw eigen ingebrachte thema’s kan je kwaliteit aan je werk en/of je leven toevoegen. Je mag even achteruit gaan zitten en datgene ontvangen wat jij anders meestal aan je cliënten geeft.

Opgelet: – deze opleiding wordt voortaan slechts om de 2 jaren aangeboden
– het aantal deelnemers wordt beperkt

PRAKTISCH

Data 2017 – 2018

Donderdagen 7 /12/2017, 11/01/2018, 1/02, 8 en 29/03, 26/04, 24/05 en 21/06

Trainer :

Lieve Talloen: psychotherapeute, trainer, leertherapeut en supervisor erkend door diverse beroepsorganisaties, erkend meditatieleraar.

Zij beperkt zich niet graag tot één waarheid en is geboeid door het ervaringsgerichte proces.

Zij volgde verschillende opleidingen die telkens een andere visie geven op mensen, op hun gedrag en op het leven. Zowel in de Systeem- als in de Gestalt-therapie, in de Contextuele therapie en het Systemisch werk van de Familie- en Organisatie-opstellingen. Ook in lichaamsgericht werk zoals Eutonie en de scholingen ontwikkeld door Peter A. Levine en L. Heller.

Gefascineerd door datgene wat mensen vrijer en krachtiger maakt, blijft ze zich steeds verder scholen.

Meditatie versterkt haar mededogen en fenomenologisch waarnemen. Het verhoogt haar alertheid om, respectvol, mensen hun eigen stuurkracht terug te geven.

Door deze ruime bagage aan opleidingen en bijscholingen heeft ze een rijkdom aan tools om iemands leerproces te versterken. Aan bezielde enthousiaste hulpverleners wil ze haar bagage kunnen doorgeven op een manier dat zij een eigen professionele stijl kunnen ontwikkelen die bij hèn past.

Kosten:

Inclusief handouts, huur accommodatie, zeer verzorgde lunch + koffie/thee/ fruit/versnaperingen: € 1297,00

Uitzonderlijk aanbod: Het volgen van een opleiding samen met een collega kan soms je leerproces intensifiëren. Bij gezamenlijke inschrijving van 2 collega’s betalen jullie samen € 2.336,00 (ipv  € 2.594,00)
Je ontvangt een certificaat van deelname NVAGT-EAGT –leden ontvangen bijscholings- en supervisie-punten

Waar :

De Kanteling,
Reep 13 te Schilde, op 15 km. van Antwerpen.
Routebeschrijving: http://www.dekanteling.be/documents/practisch.html

Info+ Inschrijvingen :

Via e-mail naar het adres lievetalloen@focus-potentieel.be
Of telefonisch op het nummer 014 42 55 53
Hierna ontvang je de nodige informatie voor je inschrijving. De betaling van het cursusbedrag geldt als inschrijving. De inschrijvingen gebeuren in volgorde van betaling.

BEKIJK INFORMATIE IN ZIJN GEHEEL

MASTERCLASS ‘ERVARINGSGERICHT WERKEN’

‘Maak je begeleidingsproces doeltreffender in therapie en coaching.’

Opgelet: voortaan slechts 2-jaarlijks!

Volgende opleiding start in 2020, datum nog nader te bepalen

670

Beleven is iets anders dan weten:

Hoe dikwijls kom je terug van een boeiende studiedag met allerlei nieuwe en verrassende inzichten en na verloop van tijd stel je vast dat die snel verwaterd zijn en je er niets mee gedaan hebt.
Of je cliënt sluit een sessie af met een inzicht dat je hem meegeeft, waar hij jou heel dankbaar voor is. Bij een volgende sessie is hij terug vergeten waarover dat ging en zie je hem hetzelfde gedrag herhalen.

Iets “aan den lijve ervaren” is effectiever om te integreren omdat het beklijft en mogelijk maakt je gedrag te veranderen.

Weten is iets anders dan doen:

Dit proces van ‘ervaren’ is op zich al een boeiende ontdekkingstocht. Je weet nooit vooraf waar het je naartoe leidt, het houdt je wakker en nieuwsgierig. In dat proces kan je nieuwe mogelijkheden en gedrag gaan exploreren, op die manier worden inzicht – voelen – handelen met elkaar verbonden. Je neemt niet een waarheid aan van de ander, maar je onderzoekt en je komt zélf tot inzichten en nieuw gedrag.
Ik heb de ervaring bij mijn cliënten, supervisanten en cursisten dat dit opwindend is en hun levensvreugde activeert, dat dit hun zelfvertrouwen én autonomie ten goede komt, én dat dit ook voor mij als begeleider mijn werk telkens nieuw maakt.
Ik verlies me niet in de inhoud en blijf geboeid het proces van mijn cliënt volgen. Hierdoor kan ik die positie bewaren die ik nodig heb om én warm én alert en sturend te zijn.

Ervaringsgericht werken, hoe leer je dat ?

Niet door er over te praten of te lezen, wel door het zelf mee te maken. . Door te ervaren voel je zelf wat werkt en wat past bij jou Je doet letterlijk ‘ervaring’ op

Voor wie

Voor professionelen die ontwikkelingsprocessen begeleiden bij mensen.
Voor therapeuten, coaches en trainers die hun vaardigheden willen verfijnen en uitbreiden

 • om hun doeltreffendheid én werkvreugde nog te verhogen
 • om bij hun cliënten/cursisten voorbij de ‘inhoud’ te kunnen gaan
 • om een ervaringsproces op gang te brengen dat hun cliënten bij eigen inzichten brengt, zodat die sterker beklijven dan bij het louter ‘praten over’

Inhoud

In deze opleiding leer je aan de hand van:

 • je eigen proces en de processen van je medecursisten
 • oefeningen, experimenten en exploratief huiswerk
 • innerlijke reflectie, geleide fantasie en meditatie
 • uitwisseling en duiding

Je verhoogt je gewaarzijn en je vermogen tot ervaren, zodat je je cliënt ook voorbij de inhoud kan begeleiden.

Je breidt je methodieken uit. Je ontwikkelt een attitude die veiligheid creëert. Je leert vertrouwen te geven aan het tempo en het proces van je cliënt.

Je maakt kennis met verschillende scholingen, met de specifieke inzichten die zij aanreiken om een therapeutisch- of leer- proces te intensifiëren. Je exploreert in een veilig kader wat bij jou past en wat jij je wil eigen maken.

Hierdoor ontwikkel je vrijheid in je manieren van je cliënt te ‘helpen’ zodat je zijn ontwikkelingsproces juist kansen en vertrouwen geeft.

Het vraagt zorg en respect voor jezelf en je bezieling, om deze krachtige professionele positie in te nemen… Daarom ondersteunt deze opleiding je in het ontwikkelen van je zelfzorg.

Op elk van de opleidingsdagen wordt ruimte gemaakt voor je persoonlijk proces én wordt rond een specifiek accent geëxploreerd.

Volgende items komen aan bod:

 • ‘Intake’: Methodieken om iemands hulpvraag te verkennen en te differentiëren tot een passende en werkbare hulpvraag.
 • ‘Creëren van een veilig klimaat. Je cliënt in contact brengen met zijn hulpbronnen’
 • ‘Op gang brengen van een interactieve proces-opbouw via gebruik van je gewaarzijn’
 • ‘Op verschillende niveaus leren luisteren en je ervaringsvermogen uitbreiden’
 • ‘Verruimen van je waarnemingskader, van je “waarheid” en “betekenisgeving” ‘
 • ‘Observeren, waarnemen en luisteren voorbij de inhoud.’ Wat zijn dieperliggende thema’s, waar bevindt je cliënt zich in zijn proces, waar ligt potentieel om te ontwikkelen. Waar ga ik op in en wat laat ik bewust liggen
 • ‘Wat is zoal nodig om je cliënt, met mildheid, tot een bewustzijn te brengen van zijn stuurkracht’
 • Exploreren waar/hoe de uiterlijke situatie van je cliënt zijn innerlijke realiteit weerspiegelt
 • ‘Passende verantwoordelijkheid’. Welke verantwoordelijkheid neem je wel/niet om iemand in zijn hoogste potentieel te bereiken
 • Supervisie + mogelijkheid om in een veilig kader je eigen stijl te exploreren

De meditaties en het persoonlijk werk zijn gericht op de hulpverlener als persoon, om in sommige gebieden van je werk of je leven meer comfort en mededogen te ontwikkelen. Je maakt kennis met geleide fantasie.

Aandacht geven aan je thema’s  in een groep van respectvolle collega’s hulpverleners/ therapeuten die je een klankbord kunnen bieden, geeft bovendien een grote meerwaarde…

Meerwaarde voor jou als hulpverlener: 

 • je werkt kwalitatiever met je cliënten en intensifieert het begeleidingsproces
 • je kan beter waarnemen wat je cliënt doet met wat je aanbiedt
 • je komt tot meer tast- en toets-bare resultaten omdat je cliënt zelf mee exploreert
 • je cliënt ontwikkelt meer zelfvertrouwen door die ‘ervaring’
 • in je begeleidingswerk ervaar je  meer nieuwsgierigheid, verwondering, werkvreugde en vrijheid
 • je komt tot passende verantwoordelijkheid, in sàmenwerking met je cliënt als co-therapeut

Je leert als cursist door de werkwijzen zelf te ervaren. Door het ervaringsgericht werken met jouw eigen ingebrachte thema’s kan je kwaliteit aan je werk en/of je leven toevoegen. Je mag even achteruit gaan zitten en datgene ontvangen wat jij anders meestal aan je cliënten geeft.

Opgelet: – deze opleiding wordt voortaan slechts om de 2 jaren aangeboden
– het aantal deelnemers wordt beperkt

Data 2017 – 2018

Donderdagen 7 /12/2017, 11/01/2018, 1/02, 8 en 29/03, 26/04, 24/05 en 21/06

Trainer :

Lieve Talloen: psychotherapeute, trainer, leertherapeut en supervisor erkend door diverse beroepsorganisaties, erkend meditatieleraar.

Zij beperkt zich niet graag tot één waarheid en is geboeid door het ervaringsgerichte proces.

Zij volgde verschillende opleidingen die telkens een andere visie geven op mensen, op hun gedrag en op het leven. Zowel in de Systeem- als in de Gestalt-therapie, in de Contextuele therapie en het Systemisch werk van de Familie- en Organisatie-opstellingen. Ook in lichaamsgericht werk zoals Eutonie en de scholingen ontwikkeld door Peter A. Levine en L. Heller.

Gefascineerd door datgene wat mensen vrijer en krachtiger maakt, blijft ze zich steeds verder scholen.

Meditatie versterkt haar mededogen en fenomenologisch waarnemen. Het verhoogt haar alertheid om, respectvol, mensen hun eigen stuurkracht terug te geven.

Door deze ruime bagage aan opleidingen en bijscholingen heeft ze een rijkdom aan tools om iemands leerproces te versterken. Aan bezielde enthousiaste hulpverleners wil ze haar bagage kunnen doorgeven op een manier dat zij een eigen professionele stijl kunnen ontwikkelen die bij hèn past.

Kosten:

Inclusief handouts, huur accommodatie, zeer verzorgde lunch + koffie/thee/ fruit/versnaperingen: € 1297,00

Uitzonderlijk aanbod: Het volgen van een opleiding samen met een collega kan soms je leerproces intensifiëren. Bij gezamenlijke inschrijving van 2 collega’s betalen jullie samen € 2.336,00 (ipv  € 2.594,00)
Je ontvangt een certificaat van deelname NVAGT-EAGT –leden ontvangen bijscholings- en supervisie-punten

Waar :

De Kanteling,
Reep 13 te Schilde, op 15 km. van Antwerpen.
Routebeschrijving: http://www.dekanteling.be/documents/practisch.html

Info+ Inschrijvingen :

Via e-mail naar het adres lievetalloen@focus-potentieel.be
Of telefonisch op het nummer 014 42 55 53
Hierna ontvang je de nodige informatie voor je inschrijving. De betaling van het cursusbedrag geldt als inschrijving. De inschrijvingen gebeuren in volgorde van betaling.

DOWNLOAD FLYER

Wil je een volledig overzicht van alle informatie hierboven in PDF? Vul dan hieronder je gegevens in, we mailen de flyer meteen naar je door.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bevestig uw email (verplicht)

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Wens je je eveneens in te schrijven op de mailinglijst?

Wanneer u deze toestemming verstrekt ontvangt u in bepaalde periodes, in functie van het opleidingsaanbod, nieuwsbrieven met informatie over het aanbod van FOCUS & POTENTIEEL vzw. Hierdoor kan u ook op de hoogte gehouden worden van toegevoegde of actuele informatie, betreffende de opleiding waarover u informatie opvroeg.


Info en inschrijvingen

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bevestig uw email (verplicht)

Welke informatie had u graag gewenst (verplicht)

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Wens je je eveneens in te schrijven op de mailinglijst?

Wanneer u deze toestemming verstrekt ontvangt u in bepaalde periodes, in functie van het opleidingsaanbod, nieuwsbrieven met informatie over het aanbod van FOCUS & POTENTIEEL vzw. Hierdoor kan u ook op de hoogte gehouden worden van toegevoegde of actuele informatie, betreffende de opleiding waarover u informatie opvroeg.


Attentie: ten bate van het ervaringsgerichte karakter van de opleiding wordt het aantal deelnemers beperkt
De betaling van het cursusbedrag geldt als inschrijving. De inschrijvingen gebeuren in volgorde van betaling.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bevestig uw e-mailadres (verplicht)


Ik bevestig mijn aanvraag tot inschrijving

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Wens je je eveneens in te schrijven op de mailinglijst?

Wanneer u deze toestemming verstrekt ontvangt u in bepaalde periodes, in functie van het opleidingsaanbod, nieuwsbrieven met informatie over het aanbod van FOCUS & POTENTIEEL vzw. Hierdoor kan u ook op de hoogte gehouden worden van toegevoegde of actuele informatie, betreffende de opleiding waarover u informatie opvroeg.