MASTERCLASS ‘ERVARINGSGERICHT WERKEN’

‘Maak je begeleidingsproces doeltreffender in therapie en coaching.’

Opgelet: voortaan slechts 2-jaarlijks!

670

Beleven is iets anders dan weten:

Hoe dikwijls kom je terug van een boeiende studiedag met allerlei nieuwe en verrassende inzichten, waarbij je na verloop van tijd vaststelt dat die snel verwaterd zijn en je er niets mee gedaan hebt.
Of je cliënt sluit een sessie af met een inzicht dat je hem meegeeft, waar hij jou heel dankbaar voor is. Bij een volgende sessie is hij terug vergeten waarover dat ging en zie je hem hetzelfde gedrag herhalen.

Iets “aan den lijve ervaren” is effectiever om te integreren. Het beklijft en het maakt mogelijk je gedrag te veranderen.

Weten is iets anders dan doen:

Zo dikwijls hoor je iemand zeggen ‘ik weet het wel, maar daarmee verandert het nog niet’.

Het proces van ‘ervaringsgericht werken’ is een boeiende ontdekkingstocht. Je weet nooit vooraf waar het je naartoe leidt, het houdt je wakker en nieuwsgierig.
In dat proces kan je, als cliënt én als therapeut, nieuwe mogelijkheden en gedrag gaan exploreren. Op die manier worden inzicht – voelen – handelen met elkaar verbonden. Je haalt de ‘waarheid’ niet bij de ander, maar je onderzoekt je ervaring en zo kom je zélf tot eigen inzichten en nieuw gedrag.
Ik zie bij mijn cliënten, supervisanten en cursisten hoe dit opwindend is en levendigheid brengt, hoe dit hun zelfvertrouwen én autonomie ten goede komt. Voor mij als begeleider maakt dit mijn werk telkens nieuw.
Ik verlies me niet in de inhoud en blijf geboeid het proces van mijn cliënt volgen. Hierdoor kan ik die positie bewaren die ik nodig heb om én warm én alert en sturend te zijn.

Ervaringsgericht werken, hoe leer je dat ?

Niet door er over te praten of te lezen, wel door het zelf mee te maken. Door te ervaren voel je zelf wat werkt en wat bij jou past. Zo doe je letterlijk ‘ervaring’ op.

Voor wie

Voor wie

Voor professionelen die ontwikkelingsprocessen begeleiden bij mensen.
Voor therapeuten, coaches en trainers die hun vaardigheden willen verfijnen en uitbreiden

 • om bij hun cliënten/cursisten voorbij de ‘inhoud’ te kunnen gaan
 • om bij hun cliënten een ervaringsproces op gang te brengen, dat hen bij eigen inzichten brengt, zodat die sterker beklijven dan bij het louter ‘praten over’
 • om hun doeltreffendheid én werkvreugde nog te verhogen

Inhoud + welk effect mag je verwachten

Inhoud + welk effect mag je verwachten

In deze opleiding leer je aan de hand van:

 • je eigen proces en de processen van je medecursisten
 • oefeningen, experimenten en exploratief huiswerk
 • innerlijke reflectie, geleide fantasie en meditatie

Je verhoogt je gewaarzijn en je vermogen tot ervaren, zodat je ook je cliënt voorbij de inhoud kan begeleiden. Je breidt je methodieken uit.
Je ontwikkelt een attitude die veiligheid creëert en leert vertrouwen te geven aan het tempo en het proces van je cliënt.

Je maakt kennis met verschillende scholingen, met de specifieke inzichten die zij aanreiken om een therapeutisch- of leer- proces te intensifiëren. Je exploreert in een veilig kader wat bij jou past en wat jij je wil eigen maken.

Je verwerft vrijheid in je manieren van je cliënt te ‘helpen’ zodat dit aansluit bij zijn ontwikkelingsproces.

Het vraagt zorg en respect voor jezelf en je bezieling, om deze krachtige professionele positie in te nemen… Daarom ondersteunt deze opleiding je in het ontwikkelen van je zelfzorg.

Op elk van de opleidingsdagen wordt ruimte gemaakt voor je persoonlijk proces én wordt een specifiek thema geëxploreerd.

Volgende items komen aan bod:

 • ‘Intake’: Methodieken om iemands hulpvraag te verkennen en te differentiëren tot een passende en werkbare hulpvraag.
 • Creëren van een veilig klimaat.
 • Je cliënt in contact brengen met zijn hulpbronnen
 • Je gewaarzijn als facilitator van een interactieve proces-opbouw
 • Leren luisteren op verschillende niveaus en je ervaringsvermogen uitbreiden
 • Observeren, waarnemen en luisteren voorbij de inhoud: Wat zijn dieperliggende thema’s, waar bevindt je cliënt zich in zijn proces, waar ligt potentieel om te ontwikkelen. Waar ga ik op in en wat laat ik bewust liggen
 • Je maakt kennis met meditatie, met geleide fantasie en andere methodieken
 • Verruimen van je waarnemingskader, van je “waarheid” en “betekenisgeving”
 • Hoe breng je je cliënt, met mildheid, tot een bewustzijn van zijn stuurkracht
 • Hoe weerspiegelt de uiterlijke situatie van je cliënt zijn innerlijke realiteit
 • ‘Passende verantwoordelijkheid’. Welke verantwoordelijkheid neem je wel/niet om iemand in zijn hoogste potentieel te bereiken
 • Supervisie + mogelijkheid om in een veilig kader je eigen stijl te exploreren

Je leert als cursist door de werkwijzen zelf te ervaren. Door te werken met jouw eigen ingebrachte thema’s kan je kwaliteit aan je werk en/of je leven toevoegen. Je mag even achteruit gaan zitten en datgene ontvangen wat jij anders meestal aan je cliënten geeft.

De meditaties en het persoonlijk werk bieden je tevens de mogelijkheid om in sommige gebieden van je werk of je leven meer comfort en mededogen te ontwikkelen.

Meerwaarde voor jou als hulpverlener:

Meerwaarde voor jou als hulpverlener: 

 • je werkt kwalitatiever met je cliënten
 • je kan beter waarnemen wat je cliënt doet met wat je aanbiedt
 • je komt tot meer tast- en toets-bare resultaten omdat je cliënt zelf mee exploreert
 • je cliënt ontwikkelt meer zelfvertrouwen door die ‘ervaring’
 • in je begeleidingswerk ervaar je meer nieuwsgierigheid, verwondering, werkvreugde en vrijheid
 • je komt tot passende verantwoordelijkheid, in sàmenwerking met je cliënt als co-therapeut

Opgelet:  het aantal deelnemers wordt beperkt

PRAKTISCH

Praktisch

Je ontvangt een certificaat van deelname.
NVAGT-EAGT –leden ontvangen bijscholings- en supervisie-punten

Momenteel zijn nog geen data vastgelegd voor een volgende masterclass.
Je kan wel je belangstelling kenbaar maken. Zodra er een minimum aantal kandidaat-deelnemers zijn kan deze training georganiseerd worden.
Uiteraard wordt dan waar + wanneer + kostprijs kenbaar gemaakt.

DOWNLOAD FLYER

Wil je een volledig overzicht van alle informatie hierboven in PDF? Vul dan hieronder je gegevens in, we mailen de flyer meteen naar je door.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Info en inschrijvingen

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bevestig uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht zodat we je kunnen bellen als onze e-mails jou niet zouden bereiken)


Welke informatie had u graag gewenst (verplicht)

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Wens je je eveneens in te schrijven op de mailinglijst?

Wanneer u deze toestemming verstrekt ontvangt u in bepaalde periodes, in functie van het opleidingsaanbod, nieuwsbrieven met informatie over het aanbod van FOCUS & POTENTIEEL vzw. Hierdoor kan u ook op de hoogte gehouden worden van toegevoegde of actuele informatie, betreffende de opleiding waarover u informatie opvroeg.

Attentie: ten bate van het ervaringsgerichte karakter van de opleiding wordt het aantal deelnemers beperkt
De betaling van het cursusbedrag geldt als inschrijving. De inschrijvingen gebeuren in volgorde van betaling.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bevestig uw e-mailadres (verplicht)


Telefoonnummer (verplicht zodat we je kunnen bellen als onze e-mails jou niet zouden bereiken)


Ik bevestig mijn aanvraag tot inschrijving

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Wens je je eveneens in te schrijven op de mailinglijst?

Wanneer u deze toestemming verstrekt ontvangt u in bepaalde periodes, in functie van het opleidingsaanbod, nieuwsbrieven met informatie over het aanbod van FOCUS & POTENTIEEL vzw. Hierdoor kan u ook op de hoogte gehouden worden van toegevoegde of actuele informatie, betreffende de opleiding waarover u informatie opvroeg.