Ervaringsgerichte training “OMGAAN MET EMOTIES”

Momenteel niet gepland

“Emoties helpen ons om onszelf te beschermen en te helen.
(…) Ze creëren vitale verbindingsschakels doorheen de psyche.
(…) Ze zijn dikwijls zeer opmerkzaam en diep helend, zolang we ze correct benaderen, ze waardig interpreteren en respectvol behandelen.”
 
Karla Mc Laren

Als therapeut krijg je in je begeleiding regelmatig te maken met emoties. Ze kunnen begrijpen en duiden betekent echter niet altijd dat je ze ook kan hanteren
Soms zie je hoe je cliënt als het ware helemaal geabsorbeerd wordt door zijn emoties of er juist systematisch van weggaat…
Soms lijkt de emotie niet in verhouding met de huidige situatie van je cliënt, alsof die emotie een veel grotere lading dekt…

Met sommige emoties kan je gemakkelijk omgaan. Andere emoties kunnen jou heel erg raken, ten koste van je empathie. En eigenlijk wil je het veilig en hanteerbaar maken, zowel voor je cliënt als voor jezelf. Je hebt meer nodig dan inzicht en duiding. Je wil comfortabel kunnen omgaan met emoties…

VOOR WIE

Voor professionele hulpverleners en therapeuten die hun competentie verder willen ontwikkelen om met emoties te werken.

Als therapeuten leren hoe ze hun eigen emoties kunnen opsporen,
voorkomen ze dat ze de angst, woede en hulpeloosheid van hun cliënten absorberen.
(…)
In de therapeutische situatie gaat het er om
dat de behandelaar een balans vindt,
namelijk in voldoende mate het ongemak van de cliënt spiegelen,
zodat hij weet welke gewaarwordingen de cliënt heeft,
maar ook niet te veel want anders kan
de cliënt nog banger worden.
Dit lukt alleen als de therapeut zijn eigen gewaarwordingen en emoties tot in de details kent 
en er redelijk vertrouwd mee is.”
Peter A. Levine

Je kan leren

 • je gewaar te zijn van je emoties en van je lichaamservaring
 • vertrouwen te ontwikkelen in je vermogen tot omgaan met je emoties
 • om een veilig draagvlak te kunnen bieden aan je cliënten in het omgaan met hun

In de training leer je dit vooral door op een veilige manier zelf de verschillende manieren van werken te ervaren.

Klik op de items hieronder voor meer informatie…

Inhoud en Werkwijze

INHOUD EN WERKWIJZE

In de training leer je, op een ervaringsgerichte manier, het eigen gewaarzijn vergroten en de eigen emoties te accepteren en te dragen. Dit doen we aan de hand van persoonlijk werk rond de eigen situaties die je als deelnemer inbrengt.

Op deze manier ontwikkel je vaardigheden die de cliënt helpen om die emoties te ervaren en te accepteren. We zullen oefenen met allerlei methodieken om in het hier en nu met emoties te werken en om onze cliënten de bedding te kunnen geven die ze nodig hebben om met hun emoties om te gaan:

 • het scheppen van een veilig kader voor je cliënt om gepast met zijn emoties en lichaamsgewaarzijn te kunnen omgaan
 • innerlijke en uiterlijke hulpbronnen hierbij
 • het leren luisteren naar de emotionele lading van uitspraken van de cliënt,
 • het stilstaan bij lichaamstaal en de lichamelijke component van emoties
 • de cliënt helpen het gewaarzijn van zijn lichaam te ontwikkelen en te vertrouwen,
 • de gelaagdheid van emoties
 • het onderscheiden van soorten gevoelens en hun therapeutische toegang
 • de functie en vitale kracht van elke emotie
 • de wisselwerking tussen emoties en gedachten
 • het stilstaan bij onduidelijke emoties en ruimte maken voor de onderliggende laag

We maken gebruik van experiëntiële technieken om het vertrouwen in de eigen ervaring te vergroten:

 • het exploreren door de inhoud in de ervaring te brengen
 • verkennen van technieken om dit ervaringsproces op gang te brengen
 • vertraging en fractionering om de emotie hanteerbaar te maken
 • innerlijke reflectie
 • gewaarzijn van de lichamelijke bewegingscomponent van emoties
 • ‘titreren’ en ‘penduleren’ als toegang naar het dragen van emoties
 • geleide fantasie en meditatieve technieken
 • materiële hulpmiddelen als symbooldragers
 • twee-stoelenwerk om tegenstrijdige emoties door te werken,
 • lege stoelenwerk om onafgewerkte emoties in een bepaalde relatie te verwerken
 • het ‘spelen’ met taal als erkenning van het proces van je cliënt
 • enz…

Bij de sessies kan duiding gegeven worden vanuit volgende achtergronden: Systeemtherapie, Gestalt -, Contextuele -, Systemisch Opstellingenwerk, EFT, Somatic Experiencing Traumahealing (P. Levine), NARM en Eutonie, Meditatieve Scholen.

Een meerwaarde bij deze ervaringsgerichte manier van werken is de ‘zorg voor de zorgende’. Ook als therapeut/zorgverlener kan je baat hebben bij een klankbord binnen een respectvolle groep van collega-deelnemers.

De training geeft tevens aandacht aan wat je als ondersteuning nodig hebt voor de implementatie in je eigen therapeutische praktijkvoering.

Je wordt tijdens de training geholpen om een focus aan te houden, door middel van:
– voorbereidende huiswerk-opdrachten,
– observatie vanuit een door jou gekozen thema
– reflectieverslagen.
Dit is niet gericht op ‘presteren’, wel op ondersteuning in ‘waar jij rond wil leren’.

Praktisch

Trainer
Lieve Talloen, psychotherapeute, trainer, leertherapeut en supervisor erkend door diverse beroepsorganisaties, erkend meditatieleraar

Wanneer – Waar – Kostprijs
Deze 5-daagse training is niet gepland voor 2018.
Bij belangstelling kan je ons je interesse melden. Dan brengen wij je meteen op de hoogte als er een nieuwe 5-daagse wordt gepland.

Inschrijvingsvoorwaarden
Werkzaam zijn als professioneel hulpverlener.
Je ontvangt een certificaat van deelname

Info + inschrijving
Via de website www.focus-potentieel.be ;
of telefonisch op het nummer 014 42 55 53 ;
of via e-mail naar: lieve@focus-potentieel.be
Hierna ontvang je de nodige informatie voor je inschrijving.

Bekijk de informatie in zijn geheel

Ervaringsgerichte training “OMGAAN MET EMOTIES”

Momenteel niet gepland

Als therapeut krijg je in je begeleiding regelmatig te maken met emoties. Ze kunnen begrijpen en duiden betekent echter niet altijd dat je ze ook kan hanteren
Soms zie je hoe je cliënt als het ware helemaal geabsorbeerd wordt door zijn emoties of er juist systematisch van weggaat…
Soms lijkt de emotie niet in verhouding met de huidige situatie van je cliënt, alsof die emotie een veel grotere lading dekt…

Met sommige emoties kan je gemakkelijk omgaan. Andere emoties kunnen jou heel erg raken, ten koste van je empathie. En eigenlijk wil je het veilig en hanteerbaar maken, zowel voor je cliënt als voor jezelf. Je hebt meer nodig dan inzicht en duiding. Je wil comfortabel kunnen omgaan met emoties…

VOOR WIE

Voor professionele hulpverleners en therapeuten die hun competentie verder willen ontwikkelen om met emoties te werken.

Als therapeuten leren hoe ze hun eigen emoties kunnen opsporen, voorkomen ze dat ze de angst, woede en hulpeloosheid van hun cliënten absorberen. (…)
In de therapeutische situatie gaat het er om dat de behandelaar een balans vindt, namelijk in voldoende mate het ongemak van de cliënt spiegelen,
zodat hij weet welke gewaarwordingen
de cliënt heeft,
maar ook niet te veel want anders kan
de cliënt nog banger worden.
Dit lukt alleen als de therapeut zijn eigen gewaarwordingen en emoties tot in
de details kent
en er redelijk vertrouwd mee is.”
Peter A. Levine

“Emoties helpen ons om onszelf te beschermen en te helen. (…) Ze creëren vitale verbindingsschakels doorheen de psyche. (…) Ze zijn dikwijls zeer opmerkzaam en diep helend, zolang we ze correct benaderen, ze waardig interpreteren en respectvol behandelen.”

Karla Mc Laren

Je kan leren

 • je gewaar te zijn van je emoties en van je lichaamservaring
 • vertrouwen te ontwikkelen in je vermogen tot omgaan met je emoties
 • om een veilig draagvlak te kunnen bieden aan je cliënten in het omgaan met hun

In de training leer je dit vooral door op een veilige manier zelf de verschillende manieren van werken te ervaren.

Trainer
Lieve Talloen, psychotherapeute, trainer, leertherapeut en supervisor erkend door diverse beroepsorganisaties, erkend meditatieleraar

Wanneer – Waar – Kostprijs
Deze 5-daagse training is niet gepland voor 2018.
Bij belangstelling kan je ons je interesse melden. Dan brengen wij je meteen op de hoogte als er een nieuwe 5-daagse wordt gepland.

Inschrijvingsvoorwaarden
Werkzaam zijn als professioneel hulpverlener.
Je ontvangt een certificaat van deelname

Inschrijvingsvoorwaarden
Werkzaam zijn als professioneel hulpverlener.
Je ontvangt een certificaat van deelname

Info + inschrijving
Via de website www.focus-potentieel.be ;
of telefonisch op het nummer 014 42 55 53 ;
of via e-mail naar: lieve@focus-potentieel.be
Hierna ontvang je de nodige informatie voor je inschrijving.

Info en inschrijvingen

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bevestig uw email (verplicht)

Welke informatie had u graag gewenst (verplicht)

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Wens je je eveneens in te schrijven op de mailinglijst?

Wanneer u deze toestemming verstrekt ontvangt u in bepaalde periodes, in functie van het opleidingsaanbod, nieuwsbrieven met informatie over het aanbod van FOCUS & POTENTIEEL vzw. Hierdoor kan u ook op de hoogte gehouden worden van toegevoegde of actuele informatie, betreffende de opleiding waarover u informatie opvroeg.


Attentie: ten bate van het ervaringsgerichte karakter van de opleiding wordt het aantal deelnemers beperkt
De betaling van het cursusbedrag geldt als inschrijving. De inschrijvingen gebeuren in volgorde van betaling.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bevestig uw e-mailadres (verplicht)


Ik bevestig mijn aanvraag tot inschrijving

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Wens je je eveneens in te schrijven op de mailinglijst?

Wanneer u deze toestemming verstrekt ontvangt u in bepaalde periodes, in functie van het opleidingsaanbod, nieuwsbrieven met informatie over het aanbod van FOCUS & POTENTIEEL vzw. Hierdoor kan u ook op de hoogte gehouden worden van toegevoegde of actuele informatie, betreffende de opleiding waarover u informatie opvroeg.