NIEUW: TRAINING : “IN-UIT-IN Balans”

Als begeleider, coach, trainer of therapeut ben je een klankbord en spiegel voor je cliënten en je groepen. De verhalen, ervaringen en (groeps)processen van de mensen met wie je werkt hebben ook invloed op jou. De resonantie met de ander raakt je in je eigen gevoel voor (on)balans en presentie.

Als het geraakte niet gedragen kan worden ontstaat onbalans en discomfort. Je verliest contact met je capaciteiten, je gaat twijfelen aan jezelf en aan je professionele kwaliteiten.

Tijdens deze training werk je met je innerlijke balans vanuit het diepste niveaus wat op dat moment voor jou beschikbaar is, in relatie tot je werk.
Je leert de signalen herkennen wanneer je balans verstoord wordt of is. Je exploreert hoe je je balans weer kunt herstellen. Je ervaart je eigen contactpatronen, oefent in het balanceren van de hieraan verbonden krachten en valkuilen. Je leert hoe je deze in kunt zetten tijdens je werk.

In- Uit- In- Balans zijn, en de beweging er tussen, zijn sleutels van ontwikkeling. Het gaat er niet zozeer om als begeleider situaties op te lossen dan om te leren zodanig te begeleiden dat een situatie of probleem zichzelf oplost bij je cliënt.

Meer informatie hierover, klik hier.

MASTERCLASS ‘ERVARINGSGERICHT WERKEN’

Elke therapeut of coach, die bezield met zijn vak bezig is, vraagt zich regelmatig af hoe hij zijn werk nog doeltreffender kan maken. Je wil je werk verder verfijnen zodanig dat je cliënt het maximale uit jouw begeleiding haalt…
Je wil bijvoorbeeld je cliënt op meerdere niveaus bereiken en begeleiden, zodat zijn inzichten niet alleen mentaal zijn, maar ook beklijven op dieper ervaren niveaus.
Of je bent benieuwd hóe je je cliënt kan prikkelen tot leren, zodanig dat hij met zelfvertrouwen sturing kan geven aan zijn leven. Je wil namelijk voorkomen dat jouw begeleiding tot afhankelijkheid leidt. Je zoekt naar een weg om met je cliënt tot een interactief samenwerkingsproces te komen, waarbij je cliënt zijn eigen wijsheid en kracht ervaart om richting te geven aan zijn ontwikkeling.
Én je wil plezier blijven beleven aan je werk door elke begeleiding ‘nieuw’ te laten zijn. Je wil nieuwsgierigheid en energie blijven ervaren, je bij elk gesprek opnieuw laten uitdagen tot de voor dat moment meest passende attitude en methodiek.

Deze opleiding reikt methodieken aan die je plezier geven in je werk én die je cliënt nog meer bij zijn eigen kracht brengen.

Meer informatie hierover, klik hier.

Ervaringsgerichte Leergang “Omgaan met emoties”

Als therapeut krijg je in je begeleiding regelmatig te maken met emoties. Met sommige emoties kan je gemakkelijk omgaan. Bij andere ga je soms aarzelen. Je vraagt je af of je er op in zal gaan of ze zal ‘parkeren’…
Emoties zijn ook niet altijd wat ze lijken. Je ziet bijvoorbeeld verdriet maar voelt er ook zelf een andere emotie bij. Waar zal je dan op ingaan…
Sommige emoties kunnen ook jou heel erg raken, hoe daar me omgaan…
Soms merk je bepaalde onderwerpen vermijden of begin je te rationaliseren, uit vrees voor de emoties van je cliënt of van jezelf…

Of je ziet bij je cliënt zich herhalende patronen. Je weet dat het reacties zijn bij onbewuste emoties, als een manier om lastige ervaringen vermijden…

En eigenlijk wil je dat niet. Je wil het veilig en hanteerbaar maken voor je cliënt en voor jezelf. Je wil comfortabel kunnen omgaan met emoties.

Meer informatie hierover, klik hier.