Coachingspakket: Passend geven als hulpverlener

De zorgsector én haar cliënten hebben er alle baat bij dat jij als hulpverlener goed in je vel zit. Hiervoor is het bewustzijn en cultiveren van je talenten nodig, én een vruchtbare grond voor die talenten.
Er bestaat geen mooier geschenk voor cliënten en zorgbehoevenden dan deskundige zorg te mogen krijgen van bezielde en vreugdevolle mensen…

WAAROM IS ‘PASSEND GEVEN’ ZO ESSENTIEEL

Hulpverleners geven graag… Zij willen zien dat wat zij geven er toe doet bij hun cliënten, in hun team of organisatie. Ze hebben de bijzondere kwaliteit te zien wat mensen nodig hebben, soms nog vóór die mensen zich daar zelf bewust van zijn …
Maar als die kwaliteit geen gepaste kans krijgt, gaat ze soms doorschieten. Dan wordt het een valkuil die je verleidt tot ‘over-inzet’, met frustratie en burn-out tot gevolg.
Signalen hiervan zijn bekend: je voelt je tekort schieten, je wordt moe en prikkelbaar. Je werk blijft voortdurend in je hoofd spelen, ook thuis. Je denkt onvoldoende beschikbaar te zijn, je voelt je bezieling verloren gaan, enz.
Dan wordt jezelf begrenzen in je werk een dwingende noodzaak.

Misschien is begrenzen voor jou heel onwennig? Of zie je niet meer wat jouw grenzen zijn of zouden moeten zijn?
Of je voelt je tekort schieten als je iets niet kan? Je voelt je moe en veroordeelt jezelf daarover?

Wat voor jou als hulpverlener of leidinggevende ‘passend geven’ is, heeft te maken met wat passend is
______– voor jouw functie,
______– voor jouw specifieke werkcontext,
______– voor de persoon en de context van de cliënt/patiënt,
______– voor jou, met jouw waarden en zingeving, met jouw kwaliteiten en noden
______– binnen jouw hele leefcontext

Als hulpverlener leerde je tot nu vooral te kijken naar welke zorg passend is voor de patiënt/cliënt en zijn context. Je hebt waarschijnlijk minder leren kijken naar die andere niveau’s.

 

VOOR WIE

Voor alle hulpverleners en leidinggevenden uit de zorgsector die hun engagement en hun job de gepaste plaats willen geven in hun leven.
In het bijzonder voor wie
______– in zijn werk bezieling en vervulling wil blijven ervaren
______– neigt tot over-inzet en zich wil beschermen tegen burn-out, of wil leren uit een burn-out
______– zijn/haar job (een nieuwe) richting wil geven

 

WAT BIEDT DEZE COACHING

In deze coaching hebben we oog voor de eigen grenzen die je met vallen en opstaan hebt leren kennen. Je leert je signalen herkennen die je attent maken op die grenzen.
We kijken naar je mandaat en positie, naar je eigen kwaliteiten en valkuilen, en naar eventuele parallellen met de positie in je eigen gezin van herkomst.

Om passend te kunnen geven is het belangrijk helderheid en eenduidigheid te hebben over structuur en organisatie van je werksituatie. Dit is een basisvoorwaarde om je gedragen te weten en om je taak op gepaste wijze kan afbakenen. We staan stil bij deze structurele componenten als essentiële voorwaarden voor erkenning, voor ondersteuning en voor passend geven. Dan zijn ‘efficiëntie’ en ‘genieten van je werk’ aan elkaar gekoppeld. 

We geven ruime aandacht aan jouw waarden en zingeving, aan je hulpbronnen en aan je potentieel.

 

HOE

De coaching wordt op een ervaringsgerichte manier gegeven. Om je leerproces te intensifiëren wordt ‘huiswerk’ gegeven onder vorm van reflectie- en/of observatie-opdrachten.
Dit aanbod kan zowel op individuele gepersonaliseerde basis, als onder vorm van een workshop:

Individuele coaching: een discrete, individuele, setting, gericht op jouw specifieke situatie. Aangewezen wanneer dit passender is voor jouw functie en leerproces. Een leertraject met verschillende fases, waarin de hoger-beschreven thema’s toegespitst worden op jouw situatie.
Na dit traject kan, wanneer je dat nodig acht, een supervisie-traject worden voorzien.

3-daagse incompany workshop: de inhouden worden op een ervaringsgerichte manier gebracht, je leert ook uit de ervaringen van je medecursisten. Het programma wordt opgemaakt in onderling overleg, afgestemd op de specifieke situatie van de organisatie of de deelnemers.
Omdat dit een interactief programma is waar veel tijd besteed wordt aan het eigen leerproces en de situatie van elke deelnemer, werken we met kleine groepen. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 12.
De workshop kan eventueel, mits aanvraag, vervolgd worden met supervisie.

Je ontvangt een certificaat van deelname

 

MET ALS RESULTAAT: 


______– In je engagement ben je je bewust van de mogelijkheden en grenzen van je mandaat
______– Je hebt meer oog voor je grenzen én je kwaliteiten
______– Je grenzen worden een hulpmiddel in je begeleiding en samenwerking
______– Je draagt, als hulpverlener, zorg voor jezelf en voor je levenskwaliteit
______– Je ervaart energie en werkvreugde, zelfvertrouwen en stabiliteit
______– Je hebt helderheid en aandacht voor de richting die jij aan je werk wil geven
______– Je hebt tijd en aandacht voor je andere levensgebieden buiten je werk

Hierdoor bied je een krachtig containment voor je cliënten/patiënten


KOSTPRIJS

Individuele coaching: € 977,00 voor je totale leertraject, gespreid over 4 à 7 maanden
Incompany-workshop: in wederzijds overleg te bepalen naargelang programma, doelstellingen en plaats

 

INFO + INSCHRIJVINGEN


Via het contactformulier van www.focus-potentieel.be , per e-mail
Via e-mail : lievetalloen@focus-potentieel.be , of telefonisch +32 (0)14 42 55 53

 

TRAINER

Lieve Talloen
Erkend lid, supervisor en leertherapeut bij diverse beroepsverenigingen

Download je graag de volledige flyer? Dan kan dat onderaan deze pagina via de knop ‘DOWNLOAD FLYER’.

Het coachingtraject “passend geven” heeft mij op nieuwe sporen gezet. Langs verschillende ervaringswegen kreeg ik inzicht in wat ik als persoon nodig heb en wat mijn jobeisen zijn, hoe zich dat tot elkaar verhoudt en hoe je daar actief op kunt inwerken. Het was een boeiend, intens proces. Ik ben veranderd als medewerker en als mens, niet noodzakelijk in die volgorde.
Hilde, leidinggevende in de non-profit

INFO EN INSCHRIJVINGEN

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bevestig uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht zodat we je kunnen bellen als onze e-mails jou niet zouden bereiken)


Welke informatie had u graag gewenst (verplicht)

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Wens je je eveneens in te schrijven op de mailinglijst?

Wanneer u deze toestemming verstrekt ontvangt u in bepaalde periodes, in functie van het opleidingsaanbod, nieuwsbrieven met informatie over het aanbod van FOCUS & POTENTIEEL vzw. Hierdoor kan u ook op de hoogte gehouden worden van toegevoegde of actuele informatie, betreffende de opleiding waarover u informatie opvroeg.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bevestig uw e-mailadres (verplicht)


Telefoonnummer (verplicht zodat we je kunnen bellen als onze e-mails jou niet zouden bereiken)


Ik wil mij inschrijven voor de individuele coachingIk heb belangstelling voor de 3-daagse workshop

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Wens je je eveneens in te schrijven op de mailinglijst?

Wanneer u deze toestemming verstrekt ontvangt u in bepaalde periodes, in functie van het opleidingsaanbod, nieuwsbrieven met informatie over het aanbod van FOCUS & POTENTIEEL vzw. Hierdoor kan u ook op de hoogte gehouden worden van toegevoegde of actuele informatie, betreffende de opleiding waarover u informatie opvroeg.

Wil je een volledig overzicht van alle informatie hierboven in PDF? Vul dan hieronder je gegevens in, we mailen de flyer meteen naar je door.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bevestig uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht zodat we je kunnen bellen als onze e-mails jou niet zouden bereiken)


Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Wens je je eveneens in te schrijven op de mailinglijst?

Wanneer u deze toestemming verstrekt ontvangt u in bepaalde periodes, in functie van het opleidingsaanbod, nieuwsbrieven met informatie over het aanbod van FOCUS & POTENTIEEL vzw. Hierdoor kan u ook op de hoogte gehouden worden van toegevoegde of actuele informatie, betreffende de opleiding waarover u informatie opvroeg.