Coachingspakket: Passend geven als hulpverlener

Schermafbeelding 2014-08-02 om 09.40.35

DOEL

Vanuit de overtuiging dat de zorgsector én haar cliënten alle baat hebben bij het welzijn van de therapeut of hulpverlener.
Welzijn gaat namelijk samen met het ontdekken en cultiveren van je talenten, én met het uitbouwen van een vruchtbare grond voor die talenten.
Er bestaat geen mooier geschenk voor cliënten en zorgbehoevenden dan deskundige zorg te mogen krijgen van bezielde en vreugdevolle mensen… 

VOOR WIE

Voor alle hulpverleners en leidinggevenden uit de zorgsector die hun engagement en hun job de gepaste plaats willen geven in hun leven.
In het bijzonder

 • voor wie in zijn werk bezieling en vervulling wil blijven ervaren
 • voor wie neigt tot over-inzet en zich wil beschermen tegen burn-out, of wil leren uit een burn-out
 • voor wie zijn/haar job (een nieuwe) richting wil geven

Klik op de items hieronder voor meer informatie…

Download je graag de volledige flyer? Dan kan dat onderaan deze pagina via de knop ‘DOWNLOAD FLYER’.

Het coachingtraject “passend geven” heeft mij op nieuwe sporen gezet. Langs verschillende ervaringswegen kreeg ik inzicht in wat ik als persoon nodig heb en wat mijn jobeisen zijn, hoe zich dat tot elkaar verhoudt en hoe je daar actief op kunt inwerken. Het was een boeiend, intens proces. Ik ben veranderd als medewerker en als mens, niet noodzakelijk in die volgorde.
Hilde, leidinggevende in de non-profit

WAAROM IS ‘PASSEND GEVEN’ ZO ESSENTIEEL

WAAROM IS ‘PASSEND GEVEN’ ZO ESSENTIEEL

Hulpverleners geven graag… Zij genieten ervan te zien dat wat zij geven er toe doet bij hun cliënten/patiënten, in hun team/organisatie.
Als hulpverlener ontwikkelde je de bijzondere kwaliteit te zien wat mensen nodig hebben, soms nog vóór die mensen zich daar zelf bewust van zijn …
Maar als die kwaliteit geen gepaste kans krijgt, gaat ze soms doorschieten. Dan wordt het een valkuil die je verleidt tot ‘over-inzet’, met frustratie en burn-out tot gevolg. Signalen hiervan zijn bekend: je voelt je tekort schieten, je wordt moe en prikkelbaar. Je werk blijft voortdurend in je hoofd spelen, ook thuis. Je denkt onvoldoende beschikbaar te zijn, je voelt je bezieling verloren gaan, enz. Dan wordt jezelf begrenzen in je werk hard nodig.

Misschien voel jij je ook heel onwennig als je aan begrenzen toe bent? Soms zie je niet meer wat jouw grenzen zijn of zouden moeten zijn. Of je voelt je tekort schieten als je iets niet kan? Je voelt je moe en veroordeelt jezelf daarover?

Wat voor jou als hulpverlener of leidinggevende ‘passend geven’ is, heeft te maken met wat passend is

 • voor jouw functie,
 • voor jouw specifieke werkcontext,
 • voor de persoon en de context van de cliënt/patiënt,
 • voor jou, met jouw waarden en zingeving, met jouw kwaliteiten en noden
 • binnen jouw hele leefcontext

Als hulpverlener leerde je tot nu vooral te kijken naar welke zorg passend is voor de patiënt/cliënt en zijn context. Je hebt waarschijnlijk minder leren kijken naar die andere niveau’s.

WAT BIEDT DEZE COACHING

WAT BIEDT DEZE COACHING

In deze coaching hebben we oog voor de eigen grenzen die je met vallen en opstaan hebt leren kennen. Je ontwikkelt aandacht voor de signalen die je attent maken op die grenzen.
We kijken naar  je mandaat en positie, naar je eigen kwaliteiten en valkuilen, en naar eventuele parallellen met de positie in het eigen gezin van herkomst.

Om passend te kunnen geven is het ook belangrijk helderheid en eenduidigheid te hebben over structuur en organisatie van je werksituatie zodat je je gedragen/gesteund weet en je taak op gepaste wijze kan afbakenen. We staan ook stil bij deze structurele componenten als essentiële voorwaarden voor erkenning, voor ondersteuning en voor passend geven zodat ‘efficiëntie’ en ‘genieten van je werk’ aan elkaar zijn gekoppeld. 

We geven ruime aandacht aan jouw waarden en zingeving, aan je hulpbronnen (in én rondom jezelf) en aan ontwikkelingskansen voor je potentieel.

HOE

HOE

De coaching wordt op een ervaringsgerichte manier gegeven. Er wordt gewerkt met jouw ervaringen, met methodieken en inzichten vanuit verschillende stromingen en vanuit meditatieve scholingen.
Om je leerproces te intensifiëren wordt ‘huiswerk’ gegeven onder vorm van reflectie- en/of observatie-opdrachten.

De coaching wordt zowel aangeboden op individuele gepersonaliseerde basis, als onder vorm van een workshop:

Individuele coaching: een discrete, individuele, setting, gericht op jouw specifieke situatie. Aangewezen wanneer dit passender is voor jouw functie en leerproces. Een leertraject met verschillende fases, waarin de hoger-beschreven thema’s toegespitst worden op jouw situatie.
Na dit traject kan, wanneer je dat nodig acht, een supervisie-traject worden voorzien.

3-daagse incompany workshop: de inhouden worden op een ervaringsgerichte manier gebracht, waarbij je ook leert uit de ervaringen van je medecursisten. Een programma opgemaakt in onderling overleg, afgestemd op de specifieke situatie van de organisatie of de deelnemers.
Omdat dit een interactief programma is waar veel tijd besteed wordt aan het eigen leerproces en de situatie van elke deelnemer, werken we met kleine groepen. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 12.
De workshop kan eventueel, mits aanvraag, vervolgd worden met supervisie.

Opgelet: In oktober 2015 start een groepscoaching-project onder vorm van een workshop “PASSEND GEVEN ALS HULPVERLENER. Dynamisch balanceren tussen commitment en zelfzorg.”
Deze workshop zal doorgaan in DE KANTELING, te Schilde.
Meer informatie hierover komt binnenkort op de website en in een volgende nieuwsbrief.
Omwille van de persoonlijk aandacht in de begeleiding wordt het aantal deelnemers beperkt.
Als je zeker op de hoogte wil gehouden worden kan je je belangstelling eventueel al kenbaar maken, klik hier.

Je ontvangt een certificaat van deelname

MET ALS RESULTAAT

MET ALS RESULTAAT: 

 • In je engagement ben je je bewust van de mogelijkheden en grenzen van je mandaat
 • Je hebt meer oog voor die signalen die jou aangeven waar je grenzen én je kwaliteiten liggen
 • Je ziet de meerwaarde van je grenzen, ze worden een hulpmiddel in je begeleiding en samenwerking
 • Je bent je bewust van je kwaliteiten en zorgt ervoor dat je ze tot uitdrukking kan brengen
 • Je draagt, als hulpverlener, zorg voor jezelf en voor je levenskwaliteit
 • Je ervaart energie en werkvreugde, zelfvertrouwen en stabiliteit
 • Hierdoor bied je een krachtig containment voor je cliënten
 • Je hebt helderheid en aandacht voor de richting die jij aan je werk wil geven
 • Je hebt tijd en aandacht voor je andere levensgebieden buiten je werk

PRAKTISCH

KOSTPRIJS

Individuele coaching: € 947,00 voor je totale leertraject

Opgelet: ‘IN DE STEIGERS’:
In oktober 2015 start een groepscoaching-traject onder vorm van een workshop “PASSEND GEVEN ALS HULPVERLENER. Dynamisch balanceren tussen commitment en zelfzorg.”
Deze workshop zal doorgaan in DE KANTELING, te Schilde.
Data: op donderdag 15 + 29/10/15, 26/11, 17/12, 14/01/16, 18/02, 17/03, 09/06
Meer informatie hierover komt binnenkort op de website en in een volgende nieuwsbrief.
Omwille van de persoonlijk aandacht in de begeleiding wordt het aantal deelnemers beperkt.
Als je zeker verder op de hoogte wil gehouden worden kan je je belangstelling eventueel al kenbaar maken.


INFO + INSCHRIJVINGEN

Via het contactformulier van www.focus-potentieel.be, per e-mail of telefonisch.

TRAINER

LIEVE TALLOEN
Rozenlaan 25,
2300 Turnhout
Tel. : 014 42 55 53
E-mail : lievetalloen@focus-potentieel.be
https://www.focus-potentieel.be
______________________________________
Lidmaatschap diverse beroepsverenigingen
Erkend supervisor en leertherapeut bij NVAGT
Erkend supervisor bij BVRGS
Freelancemedewerker Leven over Leven
______________________________________

KOSTPRIJS

Individuele coaching: € 947,00 voor je totale leertraject,
Workshop: Momenteel wordt de workshop gegeven op aanvraag of In Company, waarbij aanbod en kostprijs op maat.


Opgelet: ‘IN DE STEIGERS’:
In oktober 2015 start een groepscoaching-traject onder vorm van een workshop “PASSEND GEVEN ALS HULPVERLENER. Dynamisch balanceren tussen commitment en zelfzorg.”
Deze workshop zal doorgaan in DE KANTELING, te Schilde.
Data: op donderdag 15 + 29/10/15, 26/11, 17/12, 14/01/16, 18/02, 17/03, 09/06
Meer informatie hierover komt binnenkort op de website en in een volgende nieuwsbrief.
Omwille van de persoonlijk aandacht in de begeleiding wordt het aantal deelnemers beperkt.
Als je zeker verder op de hoogte wil gehouden worden kan je je belangstelling eventueel al kenbaar maken.


INFO + INSCHRIJVINGEN

Via het contactformulier van www.focus-potentieel.be, per e-mail of telefonisch.

TRAINER

LIEVE TALLOEN
Rozenlaan 25,
2300 Turnhout
Tel. : 014 42 55 53
E-mail : lievetalloen@focus-potentieel.be
https://www.focus-potentieel.be
______________________________________
Lidmaatschap diverse beroepsverenigingen
Erkend supervisor en leertherapeut bij NVAGT
Erkend supervisor bij BVRGS
Freelancemedewerker Leven over Leven
______________________________________

KOSTPRIJS

Individuele coaching: € 947,00 voor je totale leertraject,
Workshop: Momenteel wordt de workshop gegeven op aanvraag of In Company, waarbij aanbod en kostprijs op maat.


Opgelet: ‘IN DE STEIGERS’:
In oktober 2015 start een groepscoaching-traject onder vorm van een workshop “PASSEND GEVEN ALS HULPVERLENER. Dynamisch balanceren tussen commitment en zelfzorg.”
Deze workshop zal doorgaan in DE KANTELING, te Schilde.
Data: op donderdag 15 + 29/10/15, 26/11, 17/12, 14/01/16, 18/02, 17/03, 09/06
Meer informatie hierover komt binnenkort op de website en in een volgende nieuwsbrief.
Omwille van de persoonlijk aandacht in de begeleiding wordt het aantal deelnemers beperkt.
Als je zeker verder op de hoogte wil gehouden worden kan je je belangstelling eventueel al kenbaar maken.


INFO + INSCHRIJVINGEN

Via het contactformulier van www.focus-potentieel.be, per e-mail of telefonisch.

TRAINER

LIEVE TALLOEN
Rozenlaan 25,
2300 Turnhout
Tel. : 014 42 55 53
E-mail : lievetalloen@focus-potentieel.be
https://www.focus-potentieel.be
______________________________________
Lidmaatschap diverse beroepsverenigingen
Erkend supervisor en leertherapeut bij NVAGT
Erkend supervisor bij BVRGS
Freelancemedewerker Leven over Leven
______________________________________

BEKIJK INFORMATIE IN ZIJN GEHEEL

Coachingpakket: Passend geven als hulpverlener

Schermafbeelding 2014-08-02 om 09.40.35

DOEL

Vanuit de overtuiging dat de zorgsector én haar cliënten alle baat hebben bij het welzijn van de therapeut of hulpverlener.
Welzijn gaat namelijk samen met het ontdekken en cultiveren van je talenten, én met het uitbouwen van een vruchtbare grond voor die talenten.
Er bestaat geen mooier geschenk voor cliënten en zorgbehoevenden dan deskundige zorg te mogen krijgen van bezielde en vreugdevolle mensen… 

VOOR WIE

Voor alle hulpverleners en leidinggevenden uit de zorgsector die hun engagement en hun job de gepaste plaats willen geven in hun leven.
In het bijzonder

 • voor wie in zijn werk bezieling en vervulling wil blijven ervaren
 • voor wie neigt tot over-inzet en zich wil beschermen tegen burn-out, of wil leren uit een burn-out
 • voor wie zijn/haar job (een nieuwe) richting wil geven

WAAROM IS ‘PASSEND GEVEN’ ZO ESSENTIEEL

Hulpverleners geven graag… Zij genieten ervan te zien dat wat zij geven er toe doet bij hun cliënten/patiënten, in hun team/organisatie.
Als hulpverlener ontwikkelde je de bijzondere kwaliteit te zien wat mensen nodig hebben, soms nog vóór die mensen zich daar zelf bewust van zijn …
Maar als die kwaliteit geen gepaste kans krijgt, gaat ze soms doorschieten. Dan wordt het een valkuil die je verleidt tot ‘over-inzet’, met frustratie en burn-out tot gevolg. Signalen hiervan zijn bekend: je voelt je tekort schieten, je wordt moe en prikkelbaar. Je werk blijft voortdurend in je hoofd spelen, ook thuis. Je denkt onvoldoende beschikbaar te zijn, je voelt je bezieling verloren gaan, enz. Dan wordt jezelf begrenzen in je werk hard nodig.

Misschien voel jij je ook heel onwennig als je aan begrenzen toe bent? Soms zie je niet meer wat jouw grenzen zijn of zouden moeten zijn. Of je voelt je tekort schieten als je iets niet kan? Je voelt je moe en veroordeelt jezelf daarover?

Wat voor jou als hulpverlener of leidinggevende ‘passend geven’ is, heeft te maken met wat passend is

 • voor jouw functie,
 • voor jouw specifieke werkcontext,
 • voor de persoon en de context van de cliënt/patiënt,
 • voor jou, met jouw waarden en zingeving, met jouw kwaliteiten en noden
 • binnen jouw hele leefcontext

Als hulpverlener leerde je tot nu vooral te kijken naar welke zorg passend is voor de patiënt/cliënt en zijn context. Je hebt waarschijnlijk minder leren kijken naar die andere niveau’s.

WAT BIEDT DEZE COACHING

In deze coaching hebben we oog voor de eigen grenzen die je met vallen en opstaan hebt leren kennen. Je ontwikkelt aandacht voor de signalen die je attent maken op die grenzen.
We kijken naar  je mandaat en positie, naar je eigen kwaliteiten en valkuilen, en naar eventuele parallellen met de positie in het eigen gezin van herkomst.

Om passend te kunnen geven is het ook belangrijk helderheid en eenduidigheid te hebben over structuur en organisatie van je werksituatie zodat je je gedragen/gesteund weet en je taak op gepaste wijze kan afbakenen. We staan ook stil bij deze structurele componenten als essentiële voorwaarden voor erkenning, voor ondersteuning en voor passend geven zodat ‘efficiëntie’ en ‘genieten van je werk’ aan elkaar zijn gekoppeld. 

We geven ruime aandacht aan jouw waarden en zingeving, aan je hulpbronnen (in én rondom jezelf) en aan ontwikkelingskansen voor je potentieel.

HOE

De coaching wordt op een ervaringsgerichte manier gegeven. Er wordt gewerkt met jouw ervaringen, met methodieken en inzichten vanuit verschillende stromingen en vanuit meditatieve scholingen.
Om je leerproces te intensifiëren wordt ‘huiswerk’ gegeven onder vorm van reflectie- en/of observatie-opdrachten.

De coaching wordt zowel aangeboden op individuele gepersonaliseerde basis, als onder vorm van een workshop:

Individuele coaching: een discrete, individuele, setting, gericht op jouw specifieke situatie. Aangewezen wanneer dit passender is voor jouw functie en leerproces. Een leertraject met verschillende fases, waarin de hoger-beschreven thema’s toegespitst worden op jouw situatie.
Na dit traject kan, wanneer je dat nodig acht, een supervisie-traject worden voorzien.

3-daagse incompany workshop: de inhouden worden op een ervaringsgerichte manier gebracht, waarbij je ook leert uit de ervaringen van je medecursisten. Een programma opgemaakt in onderling overleg, afgestemd op de specifieke situatie van de organisatie of de deelnemers.
Omdat dit een interactief programma is waar veel tijd besteed wordt aan het eigen leerproces en de situatie van elke deelnemer, werken we met kleine groepen. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 12.
De workshop kan eventueel, mits aanvraag, vervolgd worden met supervisie.

Opgelet: Er is ook een groepscoaching-project voorzien, onder de naam van “Jaartraject PASSEND GEVEN ALS HULPVERLENER. Dynamisch balanceren tussen commitment en zelfzorg.”
Deze workshop gaat door in DE KANTELING, te Schilde.

Meer informatie: https://www.focus-potentieel.be/aanbod/advies-coaching/jaartraject-passend-geven-als-hulpverlener/
Omwille van de persoonlijk aandacht in de begeleiding wordt het aantal deelnemers beperkt.
Als je op de hoogte wil gebracht worden van de volgende start kan je je belangstelling eventueel al kenbaar maken, klik hier.

Je ontvangt een certificaat van deelname

MET ALS RESULTAAT: 

 • In je engagement ben je je bewust van de mogelijkheden en grenzen van je mandaat
 • Je hebt meer oog voor die signalen die jou aangeven waar je grenzen én je kwaliteiten liggen
 • Je ziet de meerwaarde van je grenzen, ze worden een hulpmiddel in je begeleiding en samenwerking
 • Je bent je bewust van je kwaliteiten en zorgt ervoor dat je ze tot uitdrukking kan brengen
 • Je draagt, als hulpverlener, zorg voor jezelf en voor je levenskwaliteit
 • Je ervaart energie en werkvreugde, zelfvertrouwen en stabiliteit
 • Hierdoor bied je een krachtig containment voor je cliënten
 • Je hebt helderheid en aandacht voor de richting die jij aan je werk wil geven
 • Je hebt tijd en aandacht voor je andere levensgebieden buiten je werk

KOSTPRIJS

Individuele coaching: € 947,00 voor je totale leertraject

INFO + INSCHRIJVINGEN

Via het contactformulier van www.focus-potentieel.be, per e-mail of telefonisch.

TRAINER

LIEVE TALLOEN
Rozenlaan 25,
2300 Turnhout
Tel. : 014 42 55 53
E-mail : lievetalloen@focus-potentieel.be
https://www.focus-potentieel.be
______________________________________
Lidmaatschap diverse beroepsverenigingen
Erkend supervisor en leertherapeut bij NVAGT
Erkend supervisor bij BVRGS
Freelancemedewerker Leven over Leven
______________________________________

DOWNLOAD FLYER

Wil je een volledig overzicht van alle informatie hierboven in PDF? Vul dan hieronder je gegevens in, we mailen de flyer meteen naar je door.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bevestig uw email (verplicht)

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Wens je je eveneens in te schrijven op de mailinglijst?

Wanneer u deze toestemming verstrekt ontvangt u in bepaalde periodes, in functie van het opleidingsaanbod, nieuwsbrieven met informatie over het aanbod van FOCUS & POTENTIEEL vzw. Hierdoor kan u ook op de hoogte gehouden worden van toegevoegde of actuele informatie, betreffende de opleiding waarover u informatie opvroeg.


INFO EN INSCHRIJVINGEN

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bevestig uw email (verplicht)

Welke informatie had u graag gewenst (verplicht)

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Wens je je eveneens in te schrijven op de mailinglijst?

Wanneer u deze toestemming verstrekt ontvangt u in bepaalde periodes, in functie van het opleidingsaanbod, nieuwsbrieven met informatie over het aanbod van FOCUS & POTENTIEEL vzw. Hierdoor kan u ook op de hoogte gehouden worden van toegevoegde of actuele informatie, betreffende de opleiding waarover u informatie opvroeg.


Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bevestig uw e-mailadres (verplicht)


Ik wil mij inschrijven voor de individuele coachingIk heb belangstelling voor de 3-daagse workshop

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Wens je je eveneens in te schrijven op de mailinglijst?

Wanneer u deze toestemming verstrekt ontvangt u in bepaalde periodes, in functie van het opleidingsaanbod, nieuwsbrieven met informatie over het aanbod van FOCUS & POTENTIEEL vzw. Hierdoor kan u ook op de hoogte gehouden worden van toegevoegde of actuele informatie, betreffende de opleiding waarover u informatie opvroeg.